skip to Main Content

Få 3 uforpligtende tilbud på Husforsikring

husforsikring

Når du flytter i eget hus, er det afgørende for din og familiens tryghed på kort og lang sigt, at du er optimalt dækket af en husforsikring. Det kan få store, økonomiske og praktiske konsekvenser for dig, hvis der skulle opstå skade, eller hvis det forfærdelige skulle ske, at huset brændte.

En forsikring til dit hus kan tegnes hos forskellige selskaber, og der er forskel på, hvor omfattende du er dækket. Derfor skal du undersøge dine muligheder, før du tegner en forsikring.

Derfor skal du tegne en husforsikring

Køb af hus er hos de fleste mennesker den dyreste investering, de foretager sig, og huset er dét sted, som kommer til at danne rammen om privatlivet i mange år frem. Derfor er det vigtigt, du beskytter både dig selv, din familie og ikke mindst din økonomi med en god forsikring.  En husforsikring dækker selve bygningen samt de elementer, som er monteret i eller på bygningen.

Når du har en dækkende forsikring, skal du ikke bekymre dig om de udgifter, som du ville stå med i forbindelse med udbedring af skader fra vand, brand eller skadedyr.

Der er flere grunde til, at det er sikkert, trygt og forsvarligt at tegne en forsikring til huset:

 • Du undgår at betale for den fulde udbedring af skader
 • Du er dækket i forbindelse med indbrud, brand og storm
 • Du beskytter dig selv og din familie
 • Du undgår at skifte gæld
 • Du sikrer en sund økonomi i fremtiden
 • Du beskytter dit hus og den fysisk ramme om dit privatliv

Når du skal vælge den rette forsikring til dit hus, skal du være opmærksom på husets tilstand og dine behov. Der kan være behov for at tegne en udvidet husforsikring eller tilkøb af tillægsforsikring. Det kan f.eks. være tilfældet med skader, som er opstå som følge af voldsomt sky- eller tøbrud.

Er det lovpligtigt at tegne en husforsikring?

Har du lånt penge af banken, da du erhvervede dit hus, skal du tegne en forsikring, som garanterer banken, at den får sine penge igen, hvis det forfærdelige skulle ske, at huset brændte. Med andre ord er det lovpligtigt at tegne husforsikring, når du har lån i banken.

Har du selv betalt for dit hus, er det op til dig at bestemme, om du vil have en forsikring til at dække for skader og uheld, så du kan sove roligt og trygt om natten.

Det er ikke kun din nattesøvn, det går ud over, hvis du ikke har en husforsikring. Uden den kan du risikere at stå uden hjem, hvis uheldet skulle være ude, og du vil være efterladt med en stor gæld til dit pengeinstitut.

Som følge af den store risiko kan det ikke betale sig at undlade at tegne en forsikring til huset.

Det står dig frit for at vælge tillægsforsikringer til din grunddækning og basispakke. I langt de fleste tilfælde giver selskaberne gode priser på tillægsforsikringer, når du i forvejen har en husforsikring hos dem. Det kan derfor både tryghedsmæssigt og økonomisk svare sig at få ekstra dækning.

Dette skal din forsikring til huset dække

Det er en fordel for dig som forbruger, at der er mange forsikringsselskaber i Danmark, som tilbyder dækning af hus, bil, rejser, indbo og mange andre vigtige ting og områder. De er med til at skabe konkurrence om kunderne og kan hver især have favorable vilkår, som kan få betydning for din situation.

Der er forskel på priserne hos de forskellige forsikringsselskaber, og der er forskel på dækningsgraden af de mange forskellige husforsikringer.

Når du skal finde det rette selskab, som du ønsker, skal forsikre dit hus, er der nogle basisdækninger, som policen skal indeholde.

Grunddækning skal omfattende følgende områder:

 • Brand
 • Indbrud
 • Storm
 • Sanitet
 • Ledning
 • Kabel og rør
 • Ansvarsforsikring

Både brand, indbrud og storm kan skabe store skader på dit hus. Der kan opstå skader på kabler og ledninger i forbindelse med vand eller brand, og udbedringen af dem kan hurtigt blive en dyr post, hvis du selv skulle betale.

Det er af stor betydning, at du har ansvarsforsikring med i din basispakke. Denne dækker det erstatningsansvar, du har, hvis der skulle ske skader på andre mennesker eller andres ejendele.

Har du brug for at købe tillægsforsikring?

Vil du være bedst dækket, kan det være det rette for dig at tegne en udvidet husforsikring. Denne giver dig både basisdækningen fra grundpakken, og den giver dig derudover dækning i forbindelse med særlige tilfælde og situationer.

Flere og flere mennesker vælger at købe tillægsforsikringer til deres basisforsikring til huset. Forsikringsselskaber følger med tiden og de behov og krav, som der stilles fra husejerne. Vejr og risici er med til at udforme, hvilke tillægsforsikringer du har mulighed for at tegne.

I takt med at der ses mere og mere omfattende vejrforhold med blandt andet forhøjet vandstand og kraftige skybrud, er der et stigende antal danske selskaber, der tilbyder dækning af storm, skybrud og oversvømmelser.

Har du et hus, som befinder sig i et lavtliggende område, eller har du en kælder i boligen, kan det være fornuftigt at overveje behovet for at tegne en udvidet forsikring, som f.eks. dækker mod vandskader.

Bor du i et hus af ældre dato, kan det være værd at overveje, om du har brug for dækning i tilfælde af fejl på el-installationerne. Siden din bolig blev bygget, er der kommet nye krav, regler og standarder til på dette område, og derfor kan dine stikkontakter være usikre.

Hvad koster en husforsikring?

Der er forskel på, hvad forsikringer koster. Det afhænger både af selskabet, af dækningsgraden, og hvorvidt du har øvrige forsikringer hos det pågældende selskab.

Når du skal beskytte dit hus, skal du først og fremmest vælge den forsikring, som passer til dine behov og ønsker, så du opnår den optimale dækning.

På lang sigt kan det koste dig dyrt, hvis du sparer på vigtige tillægsforsikringer og undlader at tegne dem.

Det kan svare sig at være grundig og bruge tid på at undersøge markedet for selskaber og deres produkter. På dén måde kan du sammenligne forskellige husforsikringer, og du kan indhente flere tilbud, som du kan holde op imod hinanden.

Det er som udgangspunkt gratis og uforpligtende at indhente tilbud på husforsikringer. Det kan betale sig at gøre dette, når du vil have den bedste pris.

Der er flere elementer, som har indflydelse på prisen:

 • Husets beliggenhed
 • Husets alder
 • Husets tagtype (typisk er stråtag med til at forhøje prisen som følge af forhøjet brandrisiko)
 • Ønske om tillægsforsikringer

Sat op imod den risiko det er ikke at have sit hus dækket, er en forsikring en billig og uundværlig løsning, der giver tryghed, sikkerhed og økonomisk dækning i tilfælde af skader eller uheld.

Vær opmærksom på din police hvis du renoverer huset

Som udgangspunkt vil prisen på din husforsikring og betingelserne i din police være fastsat på baggrund af de oplysninger, som du giver, når du tegner forsikringen. Renoverer du hus, skal du i dén forbindelse være opmærksom på, at det kan ændre betingelserne og de oplysninger, som dækker dit hus.

Dækning af dit hus er betinget af, at oplysningerne i din police stemmer 100% overens med virkeligheden.

Du skal oplyse renoveringer til dit forsikringsselskab, så de har mulighed for at justere oplysningerne i policen, så du er optimalt dækket.

Du skal give dit selskab informationer om dine renoveringsprojekter, hvis de berører følgende:

 • Udskiftning af tag
 • Installation af pille- eller halmfyr
 • Ændring af antallet af badeværelser og toiletter
 • Etablering af tilbygninger
 • Hvis anvendelsen af nybygning skal anvendes til erhverv

Det er en god idé at forhøre dig hos dit selskab, inden du sætter i gang med dine renoveringsprojekter, så du er fuldt informeret om de ændringer, som får betydning for din police. Det anbefales, at du informerer dit selskab hurtigst muligt, når renoveringsprojekterne sættes i gang.

Find den bedste husforsikring

Det er en fordel at tegne og sammenligne forsikringer på nettet. Alle store og små selskaber er repræsenteret online, og det giver dig gode muligheder for at sammenligne forskellige produkter, når du kan undersøge forskellige selskaber.

Det anbefales, at du laver en sammenligning, når du vil finde den bedste forsikring til dit hus. Sørg for at få indblik i dækningsgraden hos hvert selskab. Der er forskel på, hvad de hver især dækker i deres basisforsikring.

Den bedste forsikring er ikke nødvendigvis dén, som er billigst. Den bedste husforsikring er dén, som dækker dine behov, ønsker og krav til tryghed.

Både økonomisk og sikkerhedsmæssigt kan det svare sig at være omhyggelig med at undersøge markedet for selskaber på nettet, så du opnår det bedste og bredeste beslutningsgrundlag.

Hvad dækker en husforsikring ikke?

Ligeså vel som du skal sætte dig ind i dækningsomfang, er det ligeså vigtigt, at du er opmærksom på, hvilke elementer og situationer som din husforsikring ikke dækker.

Disse områder og situationer er ikke dækket:

 • Skader på synlige rør
 • Skader der er opstået på grund af manglende vedligehold
 • Skader er er opstået på grund af fejl i konstruktionen
 • Skader er opstået, hvis du bruger bygningen til erhverv

Det er ikke alle skader eller ødelæggelser, som din forsikring dækker. Skader, som er opstået som følge af mangelfuldt vedligehold, vil ikke blive dækket af dit forsikringsselskab.

Gode råd om husforsikringer

 • Gennemgå din police 1-2 gange om året

Det er vigtigt, at du holder dig ajour med, at betingelserne i din police altid stemmer overens med virkeligheden. Skulle uheldet være ude, er din økonomiske dækning betinget af, at oplysningerne i policen er tidssvarende og korrekte. Det er dit ansvar som husejer at informere dit selskab om ændringer.

 • Brug en prisberegner når du bestiller husforsikring

Mange selskaber har en prisberegner på deres hjemmeside, som du frit kan benytte dig af. Den kan give dig et vejledende indtryk af prisen på din husforsikring. Den kan du bruge, når du sammenligner forskellige selskaber og vil finde den bedste dækning samt den bedste pris.

 • Gør dig overvejelser omkring tillægsforsikringer

Det er dine behov, dine ønsker omkring tryghed og sikkerhed samt tilstanden på dit hus, som er med til at afgøre, om det vil være rentabelt og fornuftigt at tegne en udvidet husforsikring. Undersøg selskabernes forskellige dækningsgrader, så du er sikker på at få den forsikring, som tilgodeser dine krav og ønsker.

 • Tegn din forsikring før du flytter ind

Sørg for at få tegnet din husforsikring inden overtagelsesdatoen. Det anbefales at tegne den sammen med ejerskifteforsikringen.

Back To Top